Ståltrapez TP19

[vc_row][vc_column][vc_column_text][su_table responsive=”yes”]

 

 

[maxbutton id=”1″]

[maxbutton id=”1″]

[maxbutton id=”1″]

[maxbutton id=”1″]

[maxbutton id=”1″]

Mål (M): 2,00 x 1,09 3,00 x 1,09 4,00 x1,09 5,00 x 1,09 Bestilling på mål
Vægt: 4,6 kg pr. dækkende m² 4,6 kg pr. dækkende m² 4,6 kg pr. dækkende m² 4,6 kg pr. dækkende m² 4,6 kg pr. dækkende m²
Dækbredde: 1,09 meter 1,09 meter 1,09 meter 1,09 meter 1,09 meter
Totalbredde: 1,15 meter 1,15 meter 1,15 meter 1,15 meter 1,15 meter
Profilhøjde: 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Afstand: 0,9 meter under 15° 0,9 meter under 15° 0,9 meter under 15° 0,9 meter under 15° 0,9 meter under 15°
Afstand: 1,1 meter over 15° 1,1 meter over 15° 1,1 meter over 15° 1,1 meter over 15° 1,1 meter over 15°
Pris pr. m2: SE PÅ LINKET SE PÅ LINKET SE PÅ LINKET SE PÅ LINKET SE PÅ LINKET

[/su_table]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]